Tag: เกษตร

ตำนานตาแหลว

2010920465

ณ เมืองหิรัญนครเงินยาง มีกษัตริย์ครองเมือง ชื่อ “ขุนเติง” กษัตริย์องค์นี้ ชอบเข้าป่าล่าสัตว์เป็นประจำ ครั้งหนึ่งได้ปัสสาวะลงในบ่อหิน เผอิญลูกสาวของพญานาคในสภาพที่แปลงกายเป็นลิงไปกินน้ำปัสสาวะนั้น และตั้งครรภ์ขึ้นในเวลาต่อมา

การตั้งครรภ์ของนาง เป็นเหตุให้นางหลงรักขุนเติง เพราะรู้สาเหตุว่าเกิดจากการดื่มน้ำปัสสาวะของขุนเติง ความรักนี้ทำให้นางแปลงกายเป็นหญิงงามอยู่ในวิมานใต้ต้นไม้ แล้วเนรมิตกวางทองไปล่อให้ขุนเติงไล่ตาม จนพลัดหลงจากบริวารมาถึงวิมานของนาง แล้วได้อยู่กินร่วมกันอย่างมีความสุข

Read More

เฉลว, ตาแหลว, กะหลิว

dscf4494

เฉลว หรือ ฉลิว ภาษาถิ่นพายัพว่า ตาเหลว หรือ ตาแหลว และภาษาถิ่นใต้ว่า กะหลิว เป็นเครื่องหมายทำด้วยเส้นตอกไม้ไผ่หรือหวายเส้น หักขัดกันเป็นมุม ตั้งแต่สามมุมขึ้นไป โบราณใช้เฉลวในงานต่าง ๆ ดังนี้ Read More

ทำไมแตงกวาบางลูกจึงมีรสขม

1300427045

ความขมของพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงร้าน บวบ สควอช เมลอน ฯลฯ เกิดจากสารธรรมชาติชื่อ cucurbitacin ที่สะสมอยู่ในราก ต้นอ่อน ใบ และผลแตง ซึ่งประกอบด้วยยีนเด่น (ไม่ให้แตงเกิดรสขม) และยีนด้อย (ทำให้เกิดรสขม) โดยยีนด้อยจะยับยั้งการสร้างสาร cucurbitacin ทำให้เอนไซม์ elaterase ที่มีส่วนกำหนดระดับความขม ดึงน้ำออกจากสาร cucurbitacin  ปรกติผลแตงกวามีน้ำอยู่ราว ๙๖ เปอร์เซ็นต์ หากน้ำถูกดึงออกไปมากจะทำให้ผลแตงมีรสขม Read More

เอ็กซ์ทรูเดอร์ Extruder

extruder

เอ็กซ์ทรูเดอร์ (extruder) เป็นเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหารด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน (extrusion)

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์

Read More