Tag: ลูก

ความช่วยเหลือจากลูกชาย

1243276454

ชายชราคนหนึ่งอาศัยอยู่นอกเมืองอย่างเดียวดาย

เขาต้องการที่จะพรวนดินเพื่อทำสวนมันฝรั่ง แต่มันเป็นงานที่หนักมาก

ลูกชายคนเดียวที่เคยช่วย ต้องโทษติดคุก

ชายชราเขียน จ.ม. ถึงลูก อธิบายถึงสถานการณ์ที่ย่ำแย่

“ลูกรัก พ่อรู้สึกแย่มากเพราะดูเหมือนว่าพ่อจะปลูกมันฝรั่งไม่ได้ในปีนี้

พ่อแก่เกินไปที่จะขุดไถแปลงสวน

ถ้าลูกยังอยู่ คงจะไม่มีปัญหา พ่อรู้ว่าลูกคงจะขุดพรวนแปลงสวนให้

รัก/ จาก พ่อ”

Read More