Tag: ยักษ์

หิรันตยักษ์ม้วนแผ่นดิน

หิรันตยักษ์ พญายักษ์แห่งยอดเขาจักรวาล ตั้งโรงพิธีบนยอดเขาวินันตกคีรี บูชาพระอิศวร แห่งเขาไกรลาส จนได้รับพรให้มีฤทธิ์เดชมหาศาลสามารถม้วนแผ่นดินได้ ด้วยความกำเริบคิดว่าตนเองมีฤทธิ์เดชไม่มีผู้ใดทัดเทียม แม้แต่ฤาษี นักพรต เทวดา ต่างก็พากันเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์ ว่าแล้วหิรันตยักษ์ก้แสดงฤทธิ์เดชให้ทั้งสามโลกได้รับรู้ด้วยการ จับผืนแผ่นดินม้วนแล้วหนีบเข้ารักแร้เหาะไปยังเมืองบาดาล เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตเดือดร้อนไปทั่ว จนเรื่องถึงหูพระอิศวรผู้มอบพรวิเศษให้  พระอิศวรจึงมีบัญชาการ มอบหมายให้ พระนารายณ์ไปปราบหิรันตยักษ์ Read More

ตรีบูรัม

เมืองโสฬสซึ่งเป็นเมืองอสูร ปกครองโดย “ตรีบูรัม” (บางทีเรียก ตรีปุรัม) เป็นราชาอสูรผู้เกรียงไกร ใครๆ ก็เกรงขามในฤทธิ์เดช   ครั้งหนึ่ง ตรีบูรัมต้องการที่จะมีฤทธิ์เดชที่เหนือกว่าเทพเทวาทั้งปวง แม้แต่พระนารายณ์ก็ไม่อาจเอาชนะได้ จึงจัดทำพิธีกองกูณฑ์อัคคี ใต้ต้นรังใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำสารภู ใช้เวลานานถึงเจ็ดปีเจ็ดวัน จึงสำเร็จพิธี Read More