Tag: พืช

หมาน้อย อาหารพื้นบ้านอีสาน

0019

“หมาน้อย” เป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคอีสาน แถบภาคเหนือตอนบนเรียก “แอ่งแต๊ะ” วัตถุดิบที่ใช้ คือ ใบหมาน้อย หรือใบแอ่งแต๊ะ มีคุณสมบัติการเปลี่ยนรูปจากของเหลวเป็นวุ้นแต่ไม่ถึงกับแข็งเหมือนวุ้นทั่วไป แต่จะเป็นวุ้นแบบเด้งดึ๋งดั๋งไปมาเมื่อใช้ช้อนตักลงไปที่หมาน้อย

Read More

กล้วยบวชชี

Banana in Coconut Milk

“บวชชี” เป็นชื่อขนมหวานในดวงใจของใครหลายคน  ขนมธรรมดา ๆ นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมาย  และเหตุใดชื่อขนมหวานชนิดนี้จึงเกี่ยวข้องกับการบวชชี  Read More

ข้าวตอก

IMG_3309

ข้าวตอก ได้จากข้าวเปลือกที่คั่วให้แตกออกเป็นดอกขาว ใช้ข้าวเปลือกใหม่ๆ ที่ผึ่งแห้งสนิทแล้วมาคั่วไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกัน เมื่อร้อนถึงขีดหนึ่งเนื้อในจะขยายบานออก ดันเปลือกให้ขาดจากกัน เมื่อฝัดเอาเปลือกทิ้งไป จะได้ข้าวตอกไว้ใช้ในการทำพิธีต่างๆ หรือปรุงเป็นอาหารอื่นๆ เช่น ข้าวตอกน้ำกะทิ กระยาสารท ข้าวตอกตั้ง เป็นต้น ข้าวตอกเป็นข้าวที่ขยายเม็ดออกบาน มีสีขาว เก็บไว้ได้นานไม่เสีย

Read More

ทำไมแตงกวาบางลูกจึงมีรสขม

1300427045

ความขมของพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงร้าน บวบ สควอช เมลอน ฯลฯ เกิดจากสารธรรมชาติชื่อ cucurbitacin ที่สะสมอยู่ในราก ต้นอ่อน ใบ และผลแตง ซึ่งประกอบด้วยยีนเด่น (ไม่ให้แตงเกิดรสขม) และยีนด้อย (ทำให้เกิดรสขม) โดยยีนด้อยจะยับยั้งการสร้างสาร cucurbitacin ทำให้เอนไซม์ elaterase ที่มีส่วนกำหนดระดับความขม ดึงน้ำออกจากสาร cucurbitacin  ปรกติผลแตงกวามีน้ำอยู่ราว ๙๖ เปอร์เซ็นต์ หากน้ำถูกดึงออกไปมากจะทำให้ผลแตงมีรสขม Read More