Tag: บทสวด

อภยปริตร(พระคาถายันทุน)

slide2

บทสวด  “อภัยปริตร”  พระพุทธมนต์ เป็นปริตรแห่งการให้อภัย  และอโหสิกรรม  ในเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตและสังคม

เนื้อหาของบท อภยปริตร กล่าวถึง การตั้งจิตน้อมเอาอานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย ช่วยบําบัดปัดเป่าลางร้ายอันเกิดจากสิ่งที่่ทําให้ไม่สบายใจ บาปสงเคราะห์ ฝันร้าย และสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลาย ทั้งปวงให้พินาศไป

นอกจากมีความสั้น-ยาวพอดีๆ  คำสวดง่าย  บุรพาจารย์ท่านประพันธ์ขึ้นเพื่อน้อมเอาพระรัตนตรัยขจัดปัดเป่าลางร้ายต่างๆ  ให้สิ้นไป

 

Read More