Tag: คิวบา

ฐานทัพอ่าวกวนตานาโม

20130417228_02

อ่าวกวนตานาโม เป็นฐานทัพนอกดินแดนที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ และยังเป็นฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งไม่ได้อยากเปิดความสัมพันธ์ทางการ เมืองกับสหรัฐฯ เสียด้วย

อ่าวกวนตานาโมเป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดโอเรียนเต บนชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของคิวบา ก่อนปี 1898 รู้จักกันดีว่าบรรยากาศที่นั่นสวยงามด้วยป่ามะนาว ป่าเลมอน ต้นโคคา เจ้าของพื้นที่เป็นชาวไร่ซึ่งมั่งคั่งจากการพลิกเนินเขาสูงที่มองทอดลงมา เห็นทะเลให้กลายเป็นรีสอร์ตอันมีชื่อ

Read More