Oymyakon หมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลก

Oymyakon หมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลก


ชื่อหมู่บ้าน Omyakon = The Pole Of Cold  หนาวสุดขั้วโลก

ชาวบ้านใน Oymyakon ต้องอยู่กับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
มีบ้านจำนวนน้อยหลังมากที่มีประปาในบ้านตนเอง
เพราะความหนาวเย็นทำให้ท่อประปาแตกได้
จากน้ำในท่อที่แข็งจนกลายเป็นน้ำแข็ง
รถยนต์ต้องอุ่นอยู่ในอู่จอดรถยนต์แทนการจอดข้างนอก
มีปลาและเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารหลักในฤดูหนาวเท่านั้น
ส่วนพืชผักผลไม้ปลูกไม่ได้เลยในพื้นที่แห่งนี้

ถนนกระดูก ‘Road Of Bones’ เส้นทางเดียวที่จะผ่านเข้าออกไป Oymyakon


สตรีในหมู่บ้านกำลังเดินเข้าโบสถ์  Preobrazhensky (cathedral)
ในชุดกันความหนาวที่มีไอน้ำจากลมหายใจปกคลุม


ตลาดสดใน Yakutsk มีแต่ปลากับเนื้อ เพราะพืชผักปลูกที่ไม่ได้

Oymyakon มาจากชื่อแม่น้ำที่เป็นภาษาคนพื้นเมือง Even
มีความหมายว่า ใต้พื้นน้ำที่น้ำไม่กลายเป็นน้ำแข็ง
สถานที่ปลามีชีวิตอยู่รอดได้ในช่วงฤดูหนาว
แต่แหล่งที่มาของรัฐให้ความหมายว่า ทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็ง
Oymyakon มีประชากรไม่เกินกว่า 500 คน
อยู่ภาคตะวันออกของ Yakutia
ท่ามกลางเทือกเขา 2 ด้านที่ระดับความสูง 750 เมตรจากระดับน้ำทะเล
พื้นที่อยู่ในตำแหน่งด้านทิศเหนือของขั้วโลกเหนือมาก
จึงมีวันที่มีแสงแดดน้อยที่สุดกับมากที่สุด
3 ชั่วโมงในเดือนธันวาคม และ 21 ชั่วโมงในเดือนมิถุนายน


สตรีคนหนึ่งกำลังเร่งรีบเดินผ่านกลุ่มหมอกที่หนาวเย็นมากที่สุดในสัปดาห์ที่ Yakutsk
ด้านหลังภาพจะมีอนุสาวรีย์ของ Lenin ที่ตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสของหมู่บ้าน

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยใช้เป็นที่ตั้งสนามบินของกองทัพสหรัฐอเมริกา
ที่สนับสนุนในแนวหลัง Alaska-Siberian (ALSIB)
ในการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ช่วยรัสเซียรบกับญี่ปุ่นและเยอรมันนี
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 1933 อุณหภูมิวัดได้ที่ −67.7 °C (−90 °F)
ข้อมูลบันทึกจากสถานีตรวจวัดอากาศที่ Oymyakon
และอ่านได้ค่าเหมือนกันที่สถานีตรวจวัดอากาศ Verkhoyansk
ทำให้ได้รับการบันทึกเป็นสถิติว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในโลก
ส่วนอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดในโลกที่ยังเป็นสถิติบันทึกไว้อยู่ที่ Northern Hemisphere
ในทวีป Antarctica มีการบันทึกอย่างเป็นทางการว่า −89.2 °C (−128.6 °F)
ตามการบันทึกของสถานีตรวจวัดอากาศ Vostok Station
ในวันที่ 21 กรกฏาคม 1983


ดวงตาที่งดงามของนักศึกษาที่กำลังรอรถบัสกลับบ้านที่ Yakutsk
ประชากรเมืองนี้ส่วนมากเป็นคนรัสเซีย หรือ ยูเครน ที่อพยพมาจาก Yakutsk


สตรีคนหนึ่งกำลังเดินผ่านบ้านที่หิมะจับจนเหมือนบ้านแช่แข็งในใจกลางหมู่บ้าน


มีแต่ขนปุกปุ่ยเท่านั้นที่ทำให้สุนัขอบอุ่น
มันเฝ้ายามที่ Yakutsk ที่อุณหภูมิ -50c (-58F)

สถานีตรวจวัดอากาศ Verkhoyansk อยู่ระหว่างหุบเขา Oymyakon กับ Tomtor
สถานีแห่งนี้อยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 750 เมตร (2,460 ฟุต)
ท่ามกลางภูเขาที่ล้อมรอบสูงกว่า 1,100 เมตร (3,600 ฟุต)
ทำให้เป็นช่องทางลมของหุบเขา มีรายงานการศึกษาพบว่า
ลมที่พัดผ่านทำให้อุณหภูมิในฤดูหนาวลดลงกว่า 10°C (18°F)


ส้วมส่วนมากต้องสร้างไว้ด้านนอกบ้านเรือน ระบบสุขาภิบาล/ประปาภายในบ้าน
แทบทำไม่ได้เลยในพื้นที่แห่งนี้ เพราะความหนาวเย็นทำให้ท่อประปาแตก


ชาวไร่ให้วัวอยู่ข้างในเพื่อให้มันอบอุ่นแทนการให้มันอยู่ด้านนอก


ฝูงวัวท่ามกลางความหนาวเย็นและหิมะในช่วงกลางวัน
ที่ให้มันมาออกคุ้ยหญ้ากินกับออกกำลังกาย

ดังนั้นภูมิอากาศใน Oymyakon จะค่อนข้างแห้งแล้ง
เฉลี่ยแล้วประมาณ 7 เดือนในรอบปี(ฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาว)
มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ส่วนอีก 5 เดือนในช่วงฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อน
จะมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็ง
แต่ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อน พื้นที่เปียกแฉะ
และเป็นโคลนตมเดินทางลำบากกว่าฤดูหนาว
เพราะน้ำแข็งในแม่น้ำละลายกลายเป็นน้ำจนบางครั้งท่วมท้มตลิ่ง
รวมทั้งหิมะในพื้นที่ละลายกลายเป็นน้ำ
ช่างภาพทีวี Nick Middleton เคยบรรยายสรุปว่า
หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาสองด้าน
เป็นช่องทางลมหิมะพัดผ่านทำให้อากาศหนาวเย็น
วัวที่เลี้ยงไว้ในบ้านจะดื่มน้ำจากถังพักน้ำใต้ดินขนาดใหญ่
โดยเจ้าของจะใช้ค้อนทุบเจาะเป็นช่องให้วัวดื่มน้ำได้ทุก ๆ 2 วัน
ถังพักน้ำใต้ดินจะเก็บกักก้อนน้ำแข็งไว้
โดยก่อนช่วงฤดูใบไม้ผลิเจ้าของคอกวัวจะไปตัดก้อนหิมะตามลำน้ำ
แล้วใช้วัวลำเลียงลากมาใส่ไว้ในถังพักน้ำใต้ดิน
แล้วลำเลียงใส่ไว้ในถังน้ำใต้ดินที่จะละลายกลายเป็นน้ำในช่วงฤดูร้อน
ก้อนน้ำแข็งจะค่อย ๆ ละลายในฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อน
แต่ในช่วงฤดูหนาวน้ำที่ระดับผิวหน้าจะจับตัวเป็นน้ำแข็ง
แต่น้ำที่อยู่ใต้ระดับผิวหน้าน้ำแข็งยังค่อนข้างอุ่นอยู่
ไม่กลายเป็นก้อนน้ำแข็งทั้งหมดจนไม่สามารถใช้การได้


ความหนาวเย็นไม่ได้ทำลายความอบอุ่นในใจและไมตรีต้อนรับจากชาวบ้าน


รองเท้าใช้งานในฤดูร้อนที่แขวนแช่แข็งไว้ก่อน


เส้นทางเดินที่ไม่ยาวไกลนัก แต่เหมือนการเดินท่องเที่ยวดินแดนนิทาน
ที่มีการบรรยายภาพภูมิประเทศที่มีหิมะตกและความหนาวเย็น


ร้านค้าแห่งเดียวใน Oymyakon ที่ขายสินค้าทุกอย่างที่จำเป็นให้กับชาวบ้าน


รถยนต์ต้องอยู่ในบริเวณที่อบอุ่นเสมอ  ถ้าไม่จอดในบริเวณนี้ต้องอุ่นเครื่องยนต์ไว้  มิฉะนั้นจะสตาร์ทไม่ติดเพราะน้ำในหม้อน้ำจะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง หรือน้ำมันเครื่องจะเหนียวข้นจนเกือบเป็นน้ำแข็ง


โรงงานผลิตความร้อนให้กับหมู่บ้าน


โรงงานที่แจกจ่ายความร้อนให้กับหมู่บ้าน


เครื่องจักรกำลังทำงานแม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็ญ


สตรีชาว Yakutian ในใจกลางเมือง ไอน้ำมาจากโรงงาน รถยนต์ และผู้คน
สร้างหมอกในฤดูหนาวอันแสนยาวนานหลายสัปดาห์ที่นี่


ถนนกระดูก The Road of Bones ถนนที่สร้างด้วยแรงงาน/ชีวิตนักโทษ
ที่บริหารโดยหน่วยงานรัฐ Gulag ในช่วง 1930-1950
มีนักโทษที่ต้องรับโทษทำงานหนักไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน
ชื่อถนนนี้มาจากการทำงานหนักของนักโทษและที่ตายอีกจำนวนมาก
เริ่มสร้างถนนสมัยสตาลิน  ที่ต้องการสร้างถนนสาย Stalin’s Kolyma Highway
ยังไม่มีทางรถไฟผ่านเมืองนี้  ถนนนี้เป็นเส้นทางหลักผ่านเข้าออกจาก  Yakutsk

ตามประวัติศาสตร์/ตำนาน
พวกรัสเซีย เช็คโก ฮังการี
เคยถูกพวกมงโกล หรือที่เรียกกันว่า Huns
ปกครองยาวนานกว่า 200 ปี
ทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งมีเชื้อสายของพวกมงโกล
ดังจะเห็นบางคนหน้าตาฝรั่ง
แต่หน้าตาเหมือนคนจีน
หรือมีตาชั้นเดียวแบบคนจีน
มักจะมีคำประนามจากพวกไม่ชอบคนรัสเซียว่า
ใจดีแบบคนรัสเซีย แต่เหี้ยมโหดแบบคนมงโกล

ที่มา: http://pantip.com/topic/33029225

Leave a Reply