ธนบัตรไทยถีบ

ธนบัตรไทยถีบ

ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา รัฐบาลไทยขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นพิมพ์ธนบัตรให้ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อพิมพ์ธนบัตรจากประเทศอื่นได้ ครั้นสงครามทวีความรุนแรงขึ้น การขนส่งจากประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถทำได้โดยสะดวก ประกอบกับช่วงนั้นญี่ปุ่นบุกยึดเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ปรากฎว่ามีโรงพิมพ์เอกชนของเนเธอแลนด์ สร้างไว้ที่จากาตาร์ญี่ปุ่นจึงใช้โรงพิมพ์นี้พิมพ์ธนบัตรราคา 10 บาท โดยไม่ได้พิมพ์หมวดหมายเลขและลายมือชื่อรัฐมนตรีกรทรวงการคลัง เมื่อพิมพ์เสร็จก็ขนส่งไปไว้ที่สิงคโปร์(โชนัน)แล้วขนส่งทางรถไฟมายังกรุงเทพฯ  เพื่อมาส่งให้รัฐบาลไทยจัดพิมพ์หมายเลขและลายเซ็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

_DSF2941-horz

ธนบัตรที่พิมพ์มาโดยไม่มีหมายเลขและลายเซ็นต์

ข่าวใหญ่นี้รั่วไหลไปสู่แก็งค์รถไฟแก็งค์หนึ่งที่ทุ่งสง เป็นพวกที่ชอบงัดแงะขโมยของญี่ปุ่นที่บรรทุกมาในตู้รถไฟ เมื่อขบวนรถไฟบรรทุกธนบัตรมาถึงสถานีบ้านฉาง ห่างจากสุราษฎร์ธานีประมาณ 25 กิโล จึงงัดตู้แล้วแล้วถีบกระสอบใส่ธนบัตรลงมา และต่อมามีการปลอมลายเซ็นรัฐมนตรีคลัง เล้ง ศรีสมวงค์แล้วนำออกใช้

ภายหลังกระทรวงการคลังทราบว่ามีธนบัตรจำนวนหนึ่งหายไประหว่างขนส่งมากรุงเทพฯ จึงแจ้งเป็นธนบัตรที่ไม่ถูกกฎหมาย แต่เพี่อแก้ปัญหาการขาดแคลนธนบัตรในขณะนั้น จึงนำมาแก้ราคา โดยใช้หมึกสีดำพิมพ์ทับ ตัวอักษรและแจ้งราคาจาก 10 บาทเป็น50 สตางค์แทน

bank1

ธนบัตรรุ่นที่มีลายเซ็นรัฐมนตรีคลังเป็น พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)เปลี่ยนราคา 10 บาทเป็น 50 สตางค์

ส่วนที่ถีบลงมาแล้วปลอมลายเซ็นต์จะเป็นลายเซ็นต์นายเล้ง ศรีสมวงศ์ โดยเซ็นต์ปลอมเป็น นายเล้ง อภัยวงศ์

ปัจจุบันธนบัตรชุดนี้นักสะสมของโบราณตั้งราคาเป็นหมื่นบาท…

Leave a Reply