เทพเจ้าผู้คุ้มครองประตู

เทพเจ้าผู้คุ้มครองประตู

Legend_          10

:: เทพเจ้าผู้คุ้มครองประตู (Door Gods) ::

เรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคของราชวงค์ถัง (618-907AD) จักรพรรดิไทซ่ง (Taizong) ได้กล่าวก่อนที่ท่านจะล้มป่วย และได้ฝันถึงภูตผีปีศาจที่เข้ามาในราชวังเพื่อมาค้นหาตัวท่าน ท่านได้เล่านิทานเรื่องนี้ให้เหล่าบรรดาข้าราชบริภารของท่านฟัง

ในวันถัดมา เรื่องเล่านี้ ได้แพร่กระจายอย่างไปถึงสภาจักรพรรดิรวดเร็ว จึงทำให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่ สองแม่ทัพใหญ่ของราชวงศ์ จินเกียง (Qin Qiong) และ ยูไช กอง (Yuchi Gong) ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อสถาปนาราชวงค์ถัง จึงได้เข้าอารักขาพระจักรพรรดิที่หน้าห้องบรรทม พระจักรพรรดิจึงหลับสนิท เพราะรู้ว่ามีสองแม่ทัพคอยอารักขา จึงทำให้ไม่ฝันเกี่ยวกับภูตผีอีก แต่ในสองสามคืนถัดมา พระองค์ทรงเป็นห่วงสองแม่ทัพนี้ จึงสั่งให้ทำภาพวาดของแม่ทัพสองคนนี้ขึ้นมา และเอามาแขวนไว้หน้าประตูห้องนอนของพระองค์ และปลดเวรยามให้กลับแม่ทัพสองคนนี้

นิทานเรื่องนี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว และในความอยากที่จะมีเทพเจ้าคุ้มครองแบบนั้นบ้าง ประชาชนจึงวาดภาพนั้นขึ้นมาเป็นของตัวเอง และติดไว้หน้าประตูบ้านของตน

ที่มา: mrbignink

Leave a Reply