เลือนราง ไม่ใช่เลือนลาง

เลือนราง ไม่ใช่เลือนลาง

คำว่า เลือนราง ประกอบด้วยคำว่า เลือน กับคำว่า ราง   คำว่า เลือน หมายถึง มัว ๆ ไม่ชัดเจน เช่น ภาพที่เห็นค่อย ๆ เลือนไปจากสายตา.   ความรู้ที่เรียนมา ถ้าไม่ได้นำไปใช้ก็จะค่อย ๆ เลือนไป.  จิตรกรรมฝาผนังเลือนมากจนมองไม่ชัดว่าเป็นภาพอะไร.

ส่วนคำว่า ราง หรือ ราง ๆ หมายถึง ไม่ชัดเจน เช่น ฉันจำเค้าหน้าได้ราง ๆ.   ภายในห้องมีแสงสว่างราง ๆ. ฉันพอเข้าใจเรื่องได้ราง ๆ. ประตูทางเข้าเห็นสลัวรางอยู่ในความมืด.

ในเมื่อทั้งคำว่า เลือน และคำว่า ราง หมายถึง ไม่ชัดเจน  คำว่า เลือนราง ก็หมายถึง ไม่ชัดเจนเช่นกัน  เช่น ฉันพอจะนึกถึงภาพคุณปู่ได้อย่างเลือนราง.  ความจำชักจะเลือนรางไปบ้าง.

คำว่า ราง ในคำว่า เลือนราง ต้องใช้ ร เรือ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ที่มา: http://www.royin.go.th/?knowledges=เลือนราง-๘-พฤษภาคม-๒๕๕๐

Leave a Reply