เจมส์ วิลเลี่ยม แลร์ :ผู้ให้กำเนิดหน่วยพลร่มไทย

เจมส์ วิลเลี่ยม แลร์ :ผู้ให้กำเนิดหน่วยพลร่มไทย

10352146_902253046488167_7452847572315045060_n

บิลล์ แลร์ คือ อเมริกัน ซี ไอ เอ ซึ่งถูกส่งมาจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐมายังประเทศไทย เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2494 โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างกำลังของฝ่ายอเมริกันนอกประเทศในการยับยั้งการแผ่อิทธิพลฃองฝ่ายคอมมิวนิสต์(สหรัฐเป็นผู้นำของฝ่ายโลกเสรีในเวลานั้น

11041651_902253099821495_549015033742062142_n

บิลล์ แลร์เ ป็นอเมริกันชุดแรกที่เป็นครูฝึก สอนการรบแบบกองโจร สอนอาวุธพิเศษ และการโดดร่ม ที่ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกในรุ่นหนึ่งและรุ่นสองเป็นตำรวจทั้งสิ้น และตำรวจทั้งสองรุ่นที่กล่าวนี้ก็คือครูฝึกให้สำหรับตำรวจและทหารทุกๆ เหล่าทัพในเวลาต่อมา ซึ่งเราถือว่าจุดกำเนิดของพลร่มทั้งตำรวจและทหารจะอยู่ตรงจุดนี้เอง แต่ยังไม่มีหน่วยพลร่มอย่างเป็นทางการ เป็นแต่การเตรียมกำลังไว้เพื่อการรบแบบกองโจรเท่านั้น บิลล์ แลร์ ได้เป็นผู้เสนอแนวความคิดในการตั้งหน่วยพลร่มและที่ตั้งหน่วยพลร่มที่ ค่ายนเรศวร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการทำสงครามนอกแบบให้กับ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีตำรวจ ในสมัยนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ และ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ เห็นชอบด้วยจึงได้อนุมัติตามที่ เจมส์ วิลเลียม แลร์ เสนอทำให้เกิดหน่วยพลร่มขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร หัวหิน เม่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ นั่นเอง

13222_902252993154839_3694992252638902564_n

ซึ่งในเวลานั้น เจมส์ วิลเลียมแลร์ก็ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจสังกัดตำรวจพลร่มด้วยเพื่อสร้างหน่วยและกำลังพลตำรวจพลร่มให้เพิ่มจำนวนขึ้นตามคำบัญชาและความประสงค์ของ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ในสมัยนั้น ( ในช่วงเวลานั้น อตร. เผ่า ศรียานนท์ ยิ่งใหญ่มาก ถือว่าเป็นบุรุษเหล็กแห่งเอเซียเลยประมาณนั้น ) บิลล์แลร์นอกจากจะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดหน่วยพลร่มขึ้นในประเทศไทยแล้ว (ตำรวจพลร่มเริ่มตั้งหน่วยที่ค่ายนเรศวร หัวหิน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ส่วนทหาร ตั้งกองพันทหารพลร่มขึ้น ที่ป่าหวาย ลพบุรี ใน วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗) บิลล์ แลร์ ก็คือผู้อยู่เบื้องหลังและผู้ที่เป็นตัวแทนของ ซี ไอ เอ ในการทำสงครามลับในประเทศลาว ( หัวหน้า SKY ) ซึ่งบิลล์ แลร์ ได้เป็นผู้นำ PARU ( ตำรวจพลร่ม ) เข่้าสู่สงครามลับในประเทศลาวเป็นชุดแรก และจึงได้ร่วมรบกับทหารหน่วยต่างๆรวมถึงทหารอเมริกันด้วยในเวลาต่อมา จนทำให้หน่วย PARU นี้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่นักรบทั้งทหารไทยหรืออเมริกัน รวมถึงทหารลาว ม้ง แม้ว ข่า อื่นๆในประเทศลาวอีกด้วยเท่าที่กล่าวมาข้างต้นนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบิลล์แลร์ที่เกี่ยวข้องกับพลร่มในประเทศไทยเท่านั้นเอง

ที่มา: https://historyoftw.blogspot.com/2017/02/blog-post_98.html?m=1

Leave a Reply