พระแม่ทุรคา

พระแม่ทุรคา

durga_agranimandir_co_in

พระแม่ทุรคา เป็นอีกปางหนึ่งของ พระแม่อุมาเทวี ที่อวตารลงมาเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการปราบอสูรที่ชื่อว่า มหิษาสูร ปางอวตารนี้นับว่าเป็นปางที่ยิ่งใหญ่และสำคัญไม่น้อยไปกว่าปาง พระแม่กาลี โดยพระแม่ทุรคามีความแข็งแกร่ง เหี้ยมหาญ และมีพละกำลังมาก แต่ไม่ดุร้ายเท่ากับปางพระแม่กาลี พระแม่ทุรคา คือปางที่มีพละกำลังที่สูงที่สุดในบรรดาเทพสตรีทั้งปวง พระแม่ทุรคานั้น มักปรากฎเป็นสตรีมี 8 พระกรไปจนถึง 18 พระกร ทรงศาสตราวุธอันทรงอานุภาพในการทำลายล้างมากมายนับไม่ถ้วน เช่น ดาบ ตรีศูล หอก วัชระ คฑา ธนู ฯลฯ ทรงสิงโตเป็นพาหนะประจำพระองค์

ศาสตราวุธของพระแม่ทุรคาที่มีมากมายนี้ พระองค์ได้รับมาจากเหล่าทวยเทพทั่วท้องจักรวาล
พระพรหมประทานคัมภีร์ ลูกประคำและหม้อน้ำ
พระวิษณุประทานจักร พระศิวะประทานตรีศูล
พระอินทร์ประทานวัชระเพื่อสร้างสายฟ้าฟาด
พระวรุณประทานสังข์ พระวิศวกรรมประทานขวานใหญ่
พระรามประทานธนู พระอัคนีประทานลูกศร
พระสุริยะประทานกระบอกสำหรับบรรจุลูกศร
พระยมประทานคฑาเล็ก พระกุเวรประทานตะบอง
พระกาลประทานโล่ห์ ฯลฯ
เทพเจ้าองค์อื่นๆ ยังประทานศาสตราวุธให้พระแม่ทุรคาอีกนับไม่ถ้วน จนกล่าวได้ว่าพระแม่ทุรคาคือผู้ที่มีศาสตราวุธมากที่สุดในบรรดาทวยเทพทั้งหมด

สาเหตุที่พระแม่ทุรคาได้รับศาสตราวุธจากทวยเทพต่างๆ ก็เพื่อภารกิจปราบอสูรนามว่า มหิษาสูร ซึ่งเป็นอสูรที่มีฤทธิ์มากและไม่มีผู้ใดปราบได้ จนเหล่าเทวดาต้องไปอ้อนวอนให้พระแม่ทุรคาออกปราบ เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่โลก และมหิษาสูรตนนี้ก็มักปรากฎอยู่ในภาพเขียนพระแม่ทุรคาเสมอ

ที่มา: http://www.mongkolganesha.com/article/104/quot-พระแม่ทุรคาเทวี-quot-อวตารพระแม่อุมาเทวี-ปราบอสูรชั่วร้าย

Leave a Reply