ฝันของคนตาบอด

ฝันของคนตาบอด

1375235633_Dreams_by_whisperfall

ฝันใครๆก็ฝัน แล้วสำหรับคนตาบอด เขาฝันกันหรือเปล่า และถ้าเขาฝันเขาจะฝันเห็นอะไร
คำตอบก็คือคนตาบอด ฝัน แต่งมีลักษณะที่ไม่เหมือนเราเสียทีเดียว

ลักษณะเรื่องราวในฝันของคนตาบอดจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นตาบอดในช่วงอายุใด ถ้าตาบอดภายหลังจากอายุ ๗ ปีขึ้นไป ฝันของเขาจะเหมือนกับคนตาปรกติ-อย่างน้อยในช่วงต้น แต่สำหรับคนที่ตาพิการแต่กำเนิดหรือเริ่มตาบอดเมื่ออายุยังน้อยมาก ฝันของเขาจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะคนตาบอดกลุ่มนี้ไม่มีความรับรู้เลยว่าการมองเห็นเป็นอย่างไร หรือไม่เขาก็ลืมไปหมดแล้ว คนตาบอดแต่กำเนิดจึงไม่เห็นอะไรเลยในฝันของเขา เขาต้องอาศัยประสาทสัมผัสส่วนที่เหลืออยู่ ฝันของเขาจึงประกอบด้วยเสียง ความรู้สึกในรูปของกลิ่น สัมผัส และรส

“โครงเรื่อง” ของฝันของคนตาบอดมักไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับคนตาปรกติ โดยทั่วไปคนตาบอดจะฝันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน มากกว่าจะฝันถึงการขับรถไล่ล่าหรือการต่อสู้กับผู้ร้าย แต่ไม่ต้องเสียใจกับคนตาบอดหรอกนะ เพราะมีคนตาดีมากมาย ที่จำความฝันของตัวไม่ได้เลยแม้แต่น้อย เมื่อตื่นขึ้นจากหลับ

ที่มา: www.sarakadee.com/2012/04/25/blind-and-dream/

Leave a Reply