เรืออีโปง

เรืออีโปง

 186936

เรืออีโปง เป็นเรือขุดชนิดหนึ่งหัวมนแหลม ท้ายตัด ทำจากไม้ต้นตาล โดยนำโคนต้น
ตาลมาผ่าออกเป็นสองซีก ขุดเอาไส้ตาลออกเหลือแต่เปลือกนอก แล้วเลื่อยกระดาน
ปิดตรงท้าย ยาด้วยชัน จัดเป็นเรือประเภทที่ไม่ถาวร และเป็นเรือพื้นบ้านอย่างแท้จริง

เรืออีโปงเคลื่อนที่ได้โดยใช้พาย ใช้เป็นเรือที่โดยสารไปมาภายในครอบครัว
ในละแวกใกล้ๆ หรือระยะทางไม่ไกลนัก และบริเวณที่น้ำตื้น ไม่สามารถบรรทุก
สิ่งของหนักๆ จำนวนมากได้

ia18

ที่มา: http://www.m-culture.in.th/album/113118

Leave a Reply