Post-it ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในความล้มเหลว

Post-it ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในความล้มเหลว

Post-It

Post-it เริ่มแรกนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M คิดค้นได้โดยบังเอิญโดย สเปนเซอร์ ซิลเวอร์ (Spencer Silver) ในปี 1968

เรื่องของ Post-it เป็นความ “ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ในความล้มเหลว” ก็เนื่องมาจาก สเปนเซอร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงสูตร กาวพลังช้าง ที่สามารถติดได้แน่น ทนทาน กว่าเดิมแต่เขากลับพบสูตรกาวใหม่ ที่ผลไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการ โดยสิ้นเชิง

คือ ได้กาวที่แทบจะไม่มีความเหนียวเลย จนทีมงานไม่รู้จะนำไปใช้ประโยชน์อะไร เป็นกาวที่ยึดอะไรไม่ได้ ยึดได้เพียงกระดาษสองแผ่นให้ติดกัน แต่ออกมันดึงออกจากกันได้ แต่ก็พบข้อดีว่า มันเอาติดใหม่ได้หลายครั้ง โดยไม่ทิ้งคราบไว้เลย ถึงกระนั้น สเปนเซอร์ และทีมงาน จะไม่รู้จะนำไปใช้ประโยชน์อะไร แต่เขาก็ยังคงเก็บรายงาน และสูตร กาวกากๆ นี้ไว้

เวลาผ่านไปกว่า 4 ปี นักวิทยาศาสตร์ของ 3M นามว่า อาเธอร์ ฟรี (Arthur Fry) ซึ่งเขาเป็นนักร้องประสานเสียงในโบสถ์อีกด้วย ตามปกติการร้องเพลง แต่ล่ะครั้ง นักร้องจะมีการประชุม เพื่อเลือกเพลง ที่จะร้องไว้ล่วงหน้า เมื่อเลือกเพลงได้ เขาจะคั่นหน้าเพลงด้วยเศษกระดาษ แต่เขาประสบปัญหา กระดาษเหล่านั้นมักปลิวหลุด ขณะเปิดไปหน้าอื่นๆ ทำให้การร้องเพลงต่อไป ขลุกขลักไม่ต่อเนื่อง

จากปัญหานี้ ทำให้อาเธอร์ นึกขึ้นได้ว่าสเปนเซอร์ เคยค้นพบ กาวพลังห่วยขั้นเทพ ได้เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว เมื่ออาเธอร์จึงนำมันลองใช้ อาเธอร์พบว่า กาวกากๆนี้ มีคุณสมบัติถูกต้องอย่างที่เขาตามหา ทำให้กระดาษโน๊ตติดกับหนังสือได้ และสามารถลอกไปติดซ้ำได้ และไม่ทิ้งรอยคราบ หรือทำความเสียหายให้หนังสืออีกด้วย จากข้อด้อยไร้ประโยชน์ กลายเป็นข้อดีหาที่เปรียบมิได้ซะแล้ว

จากการค้นพบครั้งนั้น ทำให้ “กาวกากๆ” ได้เกิดเป็นกระดาษโน้ตสีเหลือง ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเตือนความจำ นามว่า Post-it

Post-it กระดาษโน้ตยอดนิยม ของ 3M ผลิตออกขายในปี 1980 หลังการค้นพบ กาวกากๆ นั้นถึง 10 ปี

“ในความผิดพลาด ก็สร้างความสำเร็จได้เช่นกัน
อยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นและคว้าโอกาสนั้นมาเป็นของเรา”

ที่มา: http://www.oknation.net/blog/new.php

Leave a Reply