ประวัติ บอยคอต

ประวัติ บอยคอต

1393501_256182461211269_1068559818_n

คำว่าบอยคอต (Boycott) ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลาดังกล่าว บรรดาชาวนาชาวไอริชที่เช่าที่ดินของเจ้าของที่ดินชาวอังกฤษต่างรู้สึกเจ็บ แค้นที่ถูกขูดรีดและกดขี่จากเจ้าของที่ดิน พวกเขาจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้านในปี ค.ศ. 1880 โดยใช้ชื่อว่าสันนิบาตที่ดิน ซึ่งกลุ่มนี้จะดำเนินการต่อต้านเจ้าของที่ดินผู้ขูดรีดโดยใช้วิธีที่ปราศจาก ความรุนแรงหรืออหิงสาและหนึ่งในเป้าหมายแรกที่กลุ่มสันนิบาตที่ดินดำเนินการ ต่อต้านก็คือเจ้าของที่ดินชาวอังกฤษผู้หนึ่งในเมืองมาโย

สันนิบาตที่ดินได้เรียกร้องให้เจ้าของที่ดินผู้นี้ลดค่าเช่าลง เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผลผลิตจากที่ดินได้ตกต่ำลงจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติทว่าเจ้าของที่ดินคนดังกล่าวกลับตอบโต้ต่อข้อเรียกร้องของกลุ่ม สันนิบาตที่ดินด้วยความแข็งกร้าว โดยเขาได้สั่งให้ตำรวจขับไล่บรรดาผู้เช่าของเขาออกไป

เมื่อทราบเรื่องที่เกิดขึ้นบรรดาชาวบ้านที่เป็นสมาชิกของสันนิบาตที่ดินจึงได้ตอบ โต้เจ้าของที่ผู้นั้นด้วยการไม่ยอมรับเขาให้อยู่ในสังคมเดียวกับพวกตน โดยไม่มีชาวบ้านคนใดยอมขายของให้เขาหรือครอบครัวของเขา ไม่มีใครยอมรับจ้างเก็บเกี่ยวพืชผลหรือทำงานอื่นใดให้เขา จนทำให้เจ้าของที่ดินคนนั้นและครอบครัวต้องทำงานทั้งหมดเอง นอกจากยังไม่มีใครยอมพูดคุยกับเขา อีกทั้งพวกชาวบ้านยังโห่ร้องขับไล่ทุกครั้งที่เจ้าของที่คนดังกล่าวไปปรากฏ ตัวในที่สาธารณะ ซึ่งสุดท้ายแล้วการต่อต้านของกลุ่มสันนิบาตที่ดินก็บีบบังคับให้เจ้าของที่ ผู้นั้นต้องอพยพออกนอกประเทศอังกฤษไป

แม้ว่าเจ้าของที่ดินผู้นั้นจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่วิธีการต่อต้านที่สันนิบาต ที่ดินกระทำต่อเขายังคงถูกกล่าวถึงและนำมาใช้งานจนถึงทุกวันนี้และชื่อของ เจ้าของที่ดินผู้นั้นเองที่ได้กลายมาเป็นชื่อของการต่อต้านด้วยวิธีอหิงสา นี้โดยชื่อของชายผู้นั้นก็คือ ชาร์ล คันนิงแฮม บอยคอต ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าบอยคอตนั้นเอง

554520_256182711211244_554838555_n
(ชาร์ล คันนิงแฮม บอยคอต)

ที่มา: facebook

Leave a Reply