1393501_256182461211269_1068559818_n

คำว่าบอยคอต (Boycott) ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลาดังกล่าว บรรดาชาวนาชาวไอริชที่เช่าที่ดินของเจ้าของที่ดินชาวอังกฤษต่างรู้สึกเจ็บ แค้นที่ถูกขูดรีดและกดขี่จากเจ้าของที่ดิน พวกเขาจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้านในปี ค.ศ. 1880 โดยใช้ชื่อว่าสันนิบาตที่ดิน ซึ่งกลุ่มนี้จะดำเนินการต่อต้านเจ้าของที่ดินผู้ขูดรีดโดยใช้วิธีที่ปราศจาก ความรุนแรงหรืออหิงสาและหนึ่งในเป้าหมายแรกที่กลุ่มสันนิบาตที่ดินดำเนินการ ต่อต้านก็คือเจ้าของที่ดินชาวอังกฤษผู้หนึ่งในเมืองมาโย

Read More →

1522067_254880058008176_136258086_n

“ขอร้องเถอะ อย่าปล่อยฉันตกลงไป”

เป็นคำพูดสุดท้ายที่หลุดออกจากปากของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ที่ ถูกลงโทษตัดสินประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ

ผู้หญิงที่คงไม่อยากได้รับเกียรติให้จารึก ชื่อเป็นเบอร์หนึ่งคนนี้คือ นางแมรี เซอร์แรทท์ แมรีถูกพิพากษาว่ามีความผิดใหญ่หลวง ฐานเป็นผู้สมคบคิดกันลอบสังหารอับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีผู้โด่งดังที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา

Read More →