kiguya-Image

ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อนาน นาน นาน…มาแล้ว ยังมีชายชราผู้ยากจนคนหนึ่ง ชื่อว่า Taketori no Okinaซึ่งมักจะขึ้นไปตัดไม้ไผ่บนภูเขาอยู่เสมอๆ วันหนึ่งขณะที่เขากำลังตัดไม้ไผ่นั้น เขาก็เหลือบไปเห็นไม้ไผ่ปล้องหนึ่งจู่ๆ ก็มีแสงสว่างสีทองวาบขึ้นมา และด้วยความอยากรู้ ชายชราจึงเข้าไปดูใกล้ๆ

Read More →