server

เนื่องจากโฮสท์เดิมมีปัญหาล่มบ่อยครั้ง ทางเวบจึงได้ทำการย้ายมายังโฮสท์ใหม่ โดยหวังว่าผู้เข้าใช้งานจะสะดวกสบายกว่าเดิม รวมถึงการอัพเดทข้อมูลต่างๆ จะไม่ติดขัดเหมือนช่วงที่ผ่านมา ทำให้การอัพเดทเวบขาดช่วงเป็นเวลานาน

ดังนั้นหากพบว่าเวบมีข้อผิดพลาด หรือเข้าชมไม่ได้ หรือมีปัญหาอื่นใด โปรดแจ้งที่ 3thai@3thai.com

Post Navigation